วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน พญากง พญาพาน


 

การใช้รูปแบบ ศิลปะลัทธิ นีโอ อิมเพรสชันนิสม์ ด้วยการผสานจุดสีเพื่อออกแบบภาพประกอบนิทานพื้นบ้านเรื่อง พญากง พญาพาน


นิทานพื้นบ้าน ในปัจจุบันมีการสร้างรูปภาพที่มีความสวยงาม เพื่อต้องการให้รูปภาพมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงได้ใช้เทคนิคการจุดสี
 ภาพที่ 5.1 หน้าปกและหลังปก เรื่องพญากง พญาพาน

ภาพที่ 5.2  คำนิยมและเรื่องน่ารู้จากนิทานพื้นบ้านองค์พระปฐมเจดีย์

ภาพที่ 5.3 ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับพระประโทนเจดีย์ และฉากที่ 1 
ฉากที่ 1
             พญากง ครองเมืองศรีวิชัย ( เมืองนครชัยศรี ) มีพระโอรสเกิดจากพระมเหสีปทุมเทวีคือ พญา

พาน เหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ เมื่อแรกเกิดพระพี่เลี้ยงเอาพานทองมารองรับ หน้าผากกระทบขอบพานเป็นแผล

ติดตัว

ภาพที่ 5.4 ฉากที่ 2-3

ฉากที่ 2
            โหรทำนายว่าพระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำการปิตุฆาตคือผู้ที่จะฆ่าพ่อได้

ฉากที่ 3
            พญากงจึงรับสั่งให้นำพระโอรสไปทิ้งภาพที่ 5.5 ฉากที่ 4-5

ฉากที่ 4
             ยายหอมมาพบเข้าก็เก็บไปเลี้ยงไว้ ได้เลี้ยงพระโอรสจนโตจึงนำไปฝากกับพระยาราชบุรี

ฉากที่ 5
            พระยาราชบุรีรับพระโอรสเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งในตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัย
( เมืองนครชัยศรี )


ภาพที่ 5.6 ฉากที่ 6-7
ฉากที่ 6
             เมืองราชบุรีแข็งเมืองไม่ยอมส่งบรรณาการ พญากงจึงยกทัพจากเมืองศรีวิชัยมาปราบ
ฉากที่ 7
             พระยาราชบุรี จึงให้พญาพานบุตรบุญธรรมเป็นแม่ทัพออกรับศึก ได้ชนช้างกับพญากง พระบิดา

พญากงเสียทีถูกพญาพานฟัน ด้วยของ้าว คอขาดกับช้างพระที่นั่ง

ภาพที่ 5.7 ฉากที่ 8-9
ฉากที่ 8
             เทพยดาเนรมิตเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนขวางห้องของพระมเหสีไว้ เมื่อพญาพานเดินขึ้นบันได

ไป ได้ข้ามแมวแม่ลูกไป ทันใดก็ได้ยินเสียงลูกแมวพูดกับแม่แมว “ เราเป็นสัตว์ เดรัจฉานท่าน จึงข้าม

เราไป ” แม่แมวจึงเสริมขึ้นว่า “ นับประสาอะไรกับเราซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน ” แม้มารดาของท่านยังจะ

เอาเป็นเมีย

ฉากที่ 9
              เมื่อแม่ลูกรู้จักกันและทราบว่า พญากงเป็นพระบิดาก็เสียใจ โกรธยายหอมที่ไม่บอกให้ทราบ


ภาพที่ 5.8 ฉากที่ 10-11

ฉากที่ 10
               จึงจับยายหอมฆ่าเสีย ยายหอมก่อนจะตายก็ร่ำรำพันเย้ยให้ด้วยความเสียใจ

ฉากที่ 11
                พญาพานต้องการจะล้างบาปของตัวเอง จึงปรึกษาพระภิกษุว่า จะทำอย่างไรจึงจะทำให้กรรม

ชั่ว ของตนเองเบาบางลงภาพที่ 5.9 ฉากที่ 12 และเนื้อเรื่องพญากงพญาพาน

ฉากที่ 12
                ได้รับคำแนะนำให้สร้างพระเจดีย์ สูงเท่านกเขาเหิน จึงได้สร้างพระปฐมเจดีย์เพื่อไถ่บาปที่ฆ่า

พระบิดา และสร้างพระประโทนเจดีย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของยายหอม